Címke: Zsoltárok

Zsoltárok

  1. Zsoltár Aki nem jár hitlenek tanácsán

2. Zsoltár Miért zúgolódnak a pogányok

3. Zsoltár Ó mely sokan vannak

4. Zsoltár Én igazságomnak Istene

5. Zsoltár Úr Isten, az én imádságom

6. Zsoltár Uram, te nagy haragodban

7. Zsoltár Ó én Uram és én Istenem

8. Zsoltár Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk

9. Zsoltár  Dícsérlek téged Úr Isten

10. Zsoltár Mire távozol tőlünk Úr Isten

11. Zsoltár Az Istenben bízom jó reménységgel

12. Zsoltár Szabadíts meg és tarts meg Uram Isten

13. Zsoltár Míglen felejtesz el Uram

14. Zsoltár A bolond így szól az ő szívében:

15. Zsoltár Uram, ki lészen lakója

16. Zsoltár Tarts meg engemet, ó én Istenem

17. Zsoltár Hallgasd meg igazságomat

18.  Zsoltár Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem

19. Zsoltár Az egek beszélik És nyilván hirdetik

20. Zsoltár Az Úr tégedet meghallgasson

21. Zsoltár Örvendez, Uram, a király

22. Zsoltár Én Istenem, én erős Istenem!

23. Zsoltár Az Úr énnékem őriző pásztorom

24. Zsoltár Az Úr bír ez egész földdel

25. Zsoltár Szívemet hozzád emelem

26. Zsoltár Légy ítélőm, Uram

27. Zsoltár Az Úr Isten az én világosságom

28. Zsoltár Hozzád kiáltok, kegyes Uram

29. Zsoltár Mostan ti hatalmasak

30. Zsoltár Dícsérlek, Uram, tégedet

31. Zsoltár Uram, én csak tebenned bíztam

32. Zsoltár Ó mely boldog az oly ember éltében

33. Zsoltár Nosza istenfélő szent hívek,

34. Zsoltár Mindenkoron áldom Az Urat,

35.  Zsoltár Perelj, Uram, perlőimmel

36. Zsoltár A gonosztévőknek dolgán

37. Zsoltár Ne bosszankodjál a gonosztevőkre

38. Zsoltár Haragodnak nagy voltában

39. Zsoltár Magamban elvégezém és mondám

40. Zsoltár Várván vártam a felséges Urat

41. Zsoltár Boldog aki a nyavalyást híven

42. Zsoltár Mint a szép híves patakra

43. Zsoltár Ítélj meg engemet, Úr Isten

44. Zsoltár Hallottuk Isten füleinkkel

45. Zsoltár Egy szép dolgot hoz elő az én szívem

46. Zsoltár Az Isten a mi reménységünk

47. Zsoltár No minden népek, Örvendezzetek

48. Zsoltár Nagy az Úr méltóságában

49. Zsoltár Hallgassátok meg, minden nemzetek

50. Zsoltár Az erős Isten, uraknak Ura

51. Zsoltár Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem

52. Zsoltár Mit dicsekedel gonoszságban

53. Zsoltár  A bolond így szól az ő szívében

54. Zsoltár Tarts meg Uram, én Istenem

55. Zsoltár Hallgasd meg az én könyörgésem

56. Zsoltár Kegyelmezz meg nekem, én Istenem

57. Zsoltár Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem

58.  Zsoltár Ti tanácsban ülő személyek

59. Zsoltár Szabadíts meg engem, Úr Isten

60. Zsoltár Minket, Úr Isten, elhagyál