Címke: 1. Zsoltár

1. Zsoltár

Ének: Lengyel Judit

 

1 Aki nem jár hitlenek tanácsán,És meg nem áll az bűnösök után, A csúfolóknak nem ül ő székökben: De gyönyörködik az Úr törvényében, És arra gondja mind éjjel-nappal, Ez illy ember nagy bóldog bizonnyal.

2 Mert ő ollyan, mint  jó termőfa, Melly az víz mellett vagyon plántálva, Ő idejében meghozza gyümölcsét, És el nem szokta hullatni levelét,  Ekképpen amit ez ember végez, Minden dolgában megyen jó véghez.

3 De nem ígyen vannak az gonoszak, Hanem mint az apró por és polyvák, Mellyek az széltűl széjjelragadtatnak  Így az ítéletben meg nem állhatnak  A gonoszok, és kik bűnben élnek,  Az igazak közt helyet nem lelnek.

4 Mert az Isten ismeri utokat  Az igazaknak érti dolgokat,  Azért mindörökké ők megmaradnak: De a kik csak az gonoszságban járnak,  Azoknak nyilván mind elvész utok,  Mert Istennek nem kell az ő dolgok.