A Kereszténység története

A Keresztyénség Története 

Az alábbi oldal nem kötődik sem egyházi vezetőkhöz, hittudósokhoz, se egyéb egyházi személyekhez. Az információkat az internetről szereztem be, de vannak köztük saját gondolataim is. Ha valaki nem ért valamivel egyet, zavarja, esetleg más problémája van vele, közölheti azt velem, kérhet kiigazítást, ezt akkor tudja megtenni ha feliratkozott a weboldalra.

 

Bevezetés:

Krisztus keresztre feszítése után kezdetét vette a kereszténység kialakulása és elterjedése a világon. Számos viszontagság és változás után létrejött a mai keresztény világ, melynek jelenleg megközelítőleg 2 milliárd 200 millió tagja van. A keresztény, keresztyén olyan embert jelent, aki Jézus követését tűzte ki célul, igyekszik elsajátítani Jézus tanait és aszerint élni. A Biblia Újszövetségi része foglalkozik ezen tanokkal. A keresztény, keresztyén ember számára a hit, remény és a szeretet a legfontosabb erény. A megkereszteléssel kezdődik el egy ember életében a keresztény élet, de ez csak az első lépés, egy lehetőség, hogy elinduljon az olykor nem könnyű úton, de tudhatja, hogy minden bajban, nehézségben számíthat Istenre. Nem minden megkeresztelt emberből válik igazi keresztény, keresztyén. Az érdeklődés hiánya, a világ dolgai, a kísértések, a gyengeség, a vele született vagy kialakult jellem (az önzés, hatalomvágy, gyűlölet stb.) eltéríti attól, hogy igazi kereszténnyé váljon. Gyakran hajlamosak elfelejteni, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert, minden ember Ádám és Éva leszármazottja. Elfelejtik Jézus szavait, hogy szeressétek egymást. De lehet-e minden embert szeretni? Véleményem szerint magát az embert igen. De nem muszáj szeretni, sőt gyűlölni is lehet, emberi jellemeket, cselekedeteket, persze ez szorosan összekapcsolódik az emberrel, de ez csak az ember egy része, ami megváltozhat. Mivel Isten szabad akaratot adott, bárki gondolhatja ezt másképp, saját lelke szerint. A mai világban, a keresztény emberek százalékos aránya csökken, ez azzal magyarázható, hogy az ázsiai népesség rohamosan nő, gondoljunk Kínára (egymilliárd négyszázhat millió ember), Indiára ( egymilliárd háromszázhetven millió ember). (Kínára a taoizmus, buddhizmus a jellemző vallás, Indiára többek közt a hinduizmus.) A világ népessége jelenleg ( hétmilliárd nyolcszáz tíz millió fő). A két ország együtt a világ népességének 28%-a. Ugyanakkor Kínában a kereszténység rohamosan terjed.

Az elkövetkezőkben a keresztyén egyház kialakulásával fogok foglalkozni, a kereszténység kezdetétől a mai napig.

Kezdetek.

Misszió (küldetés)

Az egyházi hierarchia kialakulása

A pápaság létrejötte

Információk a gyülekezet életéről.